Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Không những có các chính sách ưu đãi cho khách hàng khi đầu tư tại KĐT Sea View, khách hàng còn có thể linh hoạt trong hình thức thanh toán, tạo điều kiện khách hàng chủ động với tài chính của mình nhất.

1. Trường hợp 1: Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 1 tháng.
- Lần 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký
- Lần 2: Thanh toán 45% giá trị hợp đồng sau 01 tháng kể từ ngày ký.
- Lần 3: Thanh toán 5% giá trị còn lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho khách hàng đề nghị nộp số tiền còn lại, công chứng và bàn giao nền.

2. Trường hợp 2: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 12 tháng.
- Lần 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký.
- Lần 2: Thanh toán 20% giá trị hợp đồng sau 03 tháng kể từ ngày ký.
- Lần 3: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng sau 06 tháng kể từ ngày ký.
- Lần 4: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng sau 09 tháng kể từ ngày ký.
- Lần 5: Thanh toán 5% giá trị còn lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký, công chứng và ban giao nền.

Chuyên viên: Biện Hoàng
Hotline: 0911 744 339

0 nhận xét:

Đăng nhận xét